Internationellt

Sveriges Arbetsterapeuter samarbetar med de nordiska arbetsterapeutförbunden och är medlem i COTEC, WFOT och Union to Union.

World OT Day – kampanjmaterial

WFOT:s tema för årets World Occupational Day är Reimagine Doing. Nu finns kampanjmaterial i form av logotyp, affisch och bilder för sociala medier att ladda ner på WFOT:s webbplats.

Rapport från internationaliseringsdag

Den 11 december 2019 samlade förbundet för första gången de internationaliseringsansvariga från arbetsterapeututbildningarna för strategiska diskussioner och erfarenhetsutbyte. Speciellt inbjuden gäst var Ritchard Ledgerd, WFOT:s executive director, som berättade om WFOT:s verksamhet och arbetsterapi ur ett globalt perspektiv. Läs rapporten från dagen: Internationella frågor i fokus.

Nordiskt samarbete

Sveriges Arbetsterapeuter samarbetar med de nordiska arbetsterapeutförbunden i Danmark, Norge, Finland, Island och Färöarna. Ordförandena från de nordiska förbunden träffas årligen och diskuterar viktiga professions- och fackpolitiska frågor. Nordiska seminarier anordnas med jämna mellanrum.

De nordiska arbetsterapeutförbunden är även utgivare av tidskriften Scandinavian Journal of Occupational Therapy (SJOT).

Gå med du också!

Bli medlem