Internationellt

Sveriges Arbetsterapeuter samarbetar med de nordiska arbetsterapeutförbunden och är medlem i COTEC, WFOT och Union to Union.

COTEC–ENOTHE-kongress 2020

Den 23–26 september 2020 är det COTEC–ENOTHE-kongress i Prag och temat är Occupational Therapy Europe – building resilience in individuals, communities and countries.

Nu är registreringen till konferensen öppen

Rehabilitation 2020

Den 8–10 oktober 2020 är det dags för världskongressen Rehabilitation 2020 i Århus. Visionen för konferensen är to be a global platform, motor and stepping stone for rehabilitation to continue moving societies. 

Skicka in ditt abstrakt senast den 15 januari. Registrering för deltagande är öppen. 

Rapport från internationaliseringsdag

Den 11 december 2019 samlade förbundet för första gången de internationaliseringsansvariga från arbetsterapeututbildningarna för strategiska diskussioner och erfarenhetsutbyte. Speciellt inbjuden gäst var Ritchard Ledgerd, WFOT:s executive director, som berättade om WFOT:s verksamhet och arbetsterapi ur ett globalt perspektiv. Läs rapporten från dagen: Internationella frågor i fokus.

Nordiskt samarbete

Sveriges Arbetsterapeuter samarbetar med de nordiska arbetsterapeutförbunden i Danmark, Norge, Finland, Island och Färöarna. Ordförandena från de nordiska förbunden träffas årligen och diskuterar viktiga professions- och fackpolitiska frågor. Nordiska seminarier anordnas med jämna mellanrum.

De nordiska arbetsterapeutförbunden är även utgivare av tidskriften Scandinavian Journal of Occupational Therapy (SJOT).

Gå med du också!

Bli medlem