Internationellt

Sveriges Arbetsterapeuter samarbetar med de nordiska arbetsterapeutförbunden och är medlem i COTEC, WFOT och Union to Union.

Nordiskt samarbete

Sveriges Arbetsterapeuter samarbetar med de nordiska arbetsterapeutförbunden i Danmark, Norge, Finland, Island och Färöarna. Ordförandena från de nordiska förbunden träffas årligen och diskuterar viktiga professions- och fackpolitiska frågor. Nordiska seminarier anordnas med jämna mellanrum.

De nordiska arbetsterapeutförbunden är även utgivare av tidskriften Scandinavian Journal of Occupational Therapy (SJOT).

Dags att skicka in abstrakt till Rehabilitation 2020

Den 8–10 oktober 2020 är det dags för världskongressen Rehabilitation 2020 i Århus. Visionen för konferensen är to be a global platform, motor and stepping stone for rehabilitation to continue moving societies.

Skicka in ditt abstrakt senast den 15 januari. Registrering till konferensen öppnar i december 2019.

Gå med du också!

Bli medlem