Internationellt

Sveriges Arbetsterapeuter samarbetar med de nordiska arbetsterapeutförbunden och är medlem i COTEC, WFOT och Union to Union.

COTEC-ENOTHE Congress 2021 blir digital

Konferensen, som äger rum den 15–18 september 2021, skulle ursprungligen varit i Prag men blir nu istället digitalt.  Läs mer på kongressens webbplats.

WFOT-kongress 2022  

WFOT-kongressen kommer att äga rum den 27–30 mars 2022 och temat är  Occupational R-Evolution. Planen är att kongressen blir en "hybridkongress", med möjlighet att delta både online och fysiskt i Paris. Läs mer på kongressens webbplats. Där kan du också registrera dig för ett nyhetsbrev med de senaste nyheterna om kongressen. 

Registreringen till kongressen öppnar i augusti 2021.

Nordiskt samarbete

Sveriges Arbetsterapeuter samarbetar med de nordiska arbetsterapeutförbunden i Danmark, Norge, Finland, Island och Färöarna. Ordförandena från de nordiska förbunden träffas årligen och diskuterar viktiga professions- och fackpolitiska frågor. Nordiska seminarier anordnas med jämna mellanrum.

De nordiska arbetsterapeutförbunden är även utgivare av tidskriften Scandinavian Journal of Occupational Therapy (SJOT).

Gå med du också!

Bli medlem