Internationellt

Sveriges Arbetsterapeuter samarbetar med de nordiska arbetsterapeutförbunden och är medlem i COTEC, WFOT och Union to Union.

COTEC-ENOTHE Congress 2021 blir digitalt

Konferensen, som äger rum den 15–18 september 2021, skulle ursprungligen varit i Prag men blir nu istället digitalt.  Läs mer på kongressens webbplats.

WFOT-kongress i Paris 2022  

WFOT-kongressen kommer att äga rum den 27–30 mars 2022, i Paris. Temat för kongressen är Occupational R-Evolution.

Abstraktinlämning nu öppen

Nu har abstraktinlämningen öppnat – sista dag för att skicka in är den 17 mars, 2021. Läs mer på kongressens webbplats. Där kan du också registrera dig för ett nyhetsbrev med de senaste nyheterna om kongressen. 

Registreringen till konferensen öppnar under 2021.

Nordiskt samarbete

Sveriges Arbetsterapeuter samarbetar med de nordiska arbetsterapeutförbunden i Danmark, Norge, Finland, Island och Färöarna. Ordförandena från de nordiska förbunden träffas årligen och diskuterar viktiga professions- och fackpolitiska frågor. Nordiska seminarier anordnas med jämna mellanrum.

De nordiska arbetsterapeutförbunden är även utgivare av tidskriften Scandinavian Journal of Occupational Therapy (SJOT).

Gå med du också!

Bli medlem