Redaktionsrådet

Redaktionsrådet har en rådgivande funktion till redaktionen för tidskriften Arbetsterapeuten. Ledamöterna i redaktionsrådet bidrar till uppslag om ämnen som täcker arbetslivets villkor och förutsättningar såväl som yrkets djup och bredd samt det vetenskapliga samhället.

Kontaktuppgifter

Ida Kåhlin
Ordförande
ida.kahlin@arbetsterapeuterna.se
0733-66 24 03 (arbete)

Ledamöter

Maria Melin
maria.melin@storaskondal.se
08-400 291 33 (arbete)

Petra Wagman
petra.wagman@hhj.hj.se
036-10 12 69

Övriga ledamöter: Anna Öhrling, Anders Sundin, Ingrid Berggren, Mika Levin-Smeds