Union to Union

Union to Union är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening, där vi i Sveriges Arbetsterapeuter representeras genom Saco. Även TCO och LO är medlemmar.

Union to Union arbetar för förbättrade arbetslivsvillkor, demokrati och hållbar utveckling genom att sprida kunskap om mänskliga rättigheter och värdet av att organisera sig fackligt. Föreningen arbetar med fackliga organisationer i hela världen och just nu pågår 103 utvecklingsprojekt i över 90 länder.

Globalt handlar arbetet om erfarenhetsutbyten och utbildning i fackliga och mänskliga rättigheter i arbetslivet, ledarskap inom fackliga organisationer, arbetsmiljö, jämställdhet, social dialog eller hiv och aids.

Gå med du också!

Bli medlem