Union to Union

Union to Union, som är LO, TCO och Sacos gemensamma organisation för det fackliga utvecklingssamarbetet,  arbetar för att stärka fack i världen, bidra med kunskap och påverka för global rättvisa.

Genom Union to Union stöttar de svenska förbunden ett hundratal fackliga utvecklingsprojekt i lika många länder. Projekten handlar bland annat om att stärka organisering, utbilda medlemmar om de mänskliga rättigheterna i arbetslivet och kollektiv förhandling, samt att stötta påverkansarbete.

Union to Union bedriver kommunikationsarbete i Sverige med syfte att stärka förtroendet för, och öka kunskapen om, det internationella fackliga utvecklingssamarbetet. Tillsammans med de svenska facken driver Union to Union också kampanjer, som till exempel den årliga Global Rights Index, samt arrangerar seminarier, tar fram rapporter och skriver debatt- och opinionsartiklar om våra frågor.

Funderar du över hur det egentligen fungerar och varför facken arbetar med utvecklingsprojekt? Titta på Union to Unions video nedan så får du en förklaring!

Gå med du också!

Bli medlem