Bli medlem du också!

Sveriges Arbetsterapeuter är den enda fackliga organisationen som kan arbetsterapi. Gör som de flesta av Sveriges legitimerade arbetsterapeuter och arbetsterapeutstudenter – bli medlem i vårt förbund du också!

Bli medlem!

Detta och mycket mer får du

Som ny yrkesverksam medlem får du också fyra försäkringar kostnadsfritt under tre månader

Ditt medlemskap bidrar dessutom till att vår röst hörs starkare i det viktiga arbetet med att förbättra villkoren och lönerna för arbetsterapeuter och med att driva opinion i frågor som för professionen framåt.

Observera att medlemmar inte äger rätt att kräva individuell förhandlingshjälp för händelse som inträffat innan ansökan om inträde inkommit till förbundet.​

Bli medlem!

Vem kan bli medlem?

Medlemskap i Sveriges Arbetsterapeuter grundar sig på utbildning, inte tjänst. Du behöver alltså inte arbeta som arbetsterapeut för att bli medlem. Du kan bli medlem om du har avlagt examen vid en arbetsterapeututbildning, som godkänts av Sveriges Arbetsterapeuter och WFOT (World Federation of Occupational Therapists), eller är student vid en arbetsterapeututbildning.

Man kan inte vara medlem i förbundet och samtidigt i ord eller handlingar ge uttryck för värderingar som inte ligger i linje med Sveriges Arbetsterapeuters stadga och den etiska koden för arbetsterapeuter

Gå med du också!

Bli medlem