Etisk kod för arbetsterapeuter

Pris (inkl. moms och porto)

Medlem:
100 kr
Studentmedlem:
75 kr (ett ex. per person)
Ej medlem:
200 kr
Fler publikationer inom
Omslag

Den etiska koden togs fram 1992 och har reviderats vid ett antal tillfällen, senast på förbundets fullmäktige 2018. Exempel med etiska dilemman och med utgångspunkt i koden publiceras kontinuerligt här.

Etisk kod för arbetsterapeuter är ett av förbundets viktigaste dokument. Den etiska koden ger vägledning genom att ange skyldigheter som arbetsterapeuten har att förhålla sig till i professionsutövningen. Koden är inte ett juridiskt dokument och åsidosätter därmed inte gällande lagar.

I den etiska koden definieras inledningsvis professionens mål, grundantaganden och uppgifter. Därefter beskrivs arbetsterapeutens etiska skyldigheter gentemot berörda parter: person, närstående, professionskollegor och andra yrkesutövare, studenter, arbetsgivaren, allmänhet och samhällsaktörer. Avslutningsvis beskrivs etiska skyldigheter i samband med forskning och utvecklingsarbete.

Denna skrift innehåller, förutom Etisk kod (som antogs på förbundet fullmäktige 2018) även som en bilaga Modell för etisk analys. Nu finns även nya exempel från 2020 att läsa och skriva ut här nedtill. 

Nyheter jämfört med tidigare upplaga 

De största förändringar i denna upplaga handlar om att yrkets mål, grundantaganden och uppgifter har fått en annan skrivning som bättre harmoniserar med andra betydelsefulla dokument såsom WFOT:s etiska kod. Därtill har de etiska skyldigheterna fått en tydligare skrivning och etiska skyldigheter gentemot studenter har lagts till. Genomgående har även en justering av begrepp i koden genomförts. Tack till alla som deltog i revideringsarbetet!

Modell för etisk analys

 Modell för etisk analys

Exempelsamling som pdf-dokument

Nedanstående exemplen kopplat till den etiska koden och modell för etisk analys uppdateras kontinuerligt. Exemplen kan med fördel användas som diskussionsunderlag tillsammans med kollegor. 

Referenssättning

"Sveriges Arbetsterapeuter. (2018). Etisk kod för arbetsterapeuter. Nacka: Sveriges Arbetsterapeuter."

Etiska koden digitalt

Den går kostnadsfritt att ladda ner som PDF via länken högst upp på sidan.

Gratis till alla nya medlemmar

Om du blir ny medlem i Sveriges Arbetsterapeuter får du Etisk kod för arbetsterapeuter i tryckt format helt gratis. Förmånligt, eller hur?

Bli medlem nu!
Omslag

Författare

Sveriges Arbetsterapeuter

Produktinformation

Språk: Svenska
Sidantal: 20
Utgivningsår: 2018
ISBN: 978-91-87837-52-4