Säkra inkomsten med vår inkomstförsäkring

Ersättningstaket för a-kassa är begränsat. Därför erbjuder vi dig som medlem i Sveriges Arbetsterapeuter en inkomstförsäkring som kan ge dig upp till 80 procent av din a-kassegrundande lön upp till 50 000 kronor per månad brutto i sammanlagt 120 ersättningsdagar om du skulle bli ofrivilligt arbetslös.

Korta fakta

  • För att omfattas av Sveriges Arbetsterapeuters gemensamma inkomstförsäkring måste man ha varit medlem i förbundet i minst 12 månader och vara registrerad som ordinarie medlem. Man behöver också ha ett medlemskap i Akademikernas a-kassa. Om du har omfattats av annat förbunds inkomstförsäkring kan denna tid tillgodoräknas i kvalificeringstiden under förutsättning att medlemskapet ligger i direkt anslutning till inträde i förbundet. Skulle du bli arbetslös innan du varit med i Sveriges Arbetsterapeuter i 12 månader krävs det ett intyg från det tidigare förbundet.
  • Du ska ha förvärvsarbetat minst 12 av de senaste 18 kalendermånaderna samt påbörja en ny ersättningsperiod hos Akademikernas a-kassa med karensdagar, för att få ersättning från Sveriges Arbetsterapeuters inkomstförsäkring.
  • Sveriges Arbetsterapeuters inkomstförsäkring ger tillsammans med a-kassa som mest 80 procent av din a-kassegrundande lön i ersättning, upp till 50 000 kronor/månad brutto.
  • Ersättningen betalas ut efter samma antal karensdagar som hos Akademikernas a-kassa.
  • Ersättning betalas ut i 120 dagar.
  • Försäkringen gäller till den månad medlemmen fyller 66 år (så länge medlemmen får a-kassa).
  • Blankett för att ansöka om ersättning från inkomstförsäkringen, hittar du på vår informationssida.

Läs mer på vår särskilda webbplats för inkomstförsäkringen. Där hittar du också kontaktuppgifter till kundservice. 

Bli medlem!

Gå med du också!

Bli medlem