Bedömningsinstrument och metoder

Akademin erbjuder ett stort utbud av instrument och metoder och till många av instrumenten finns en tillhörande kurs. Medlemmar betalar bara halva priset på instrument och kurser och prioriteras alltid vid kursantagning.

Kurser

Följande av Akademins instrument och metoder kräver att du går en kurs för att kunna använda instrumentet och utöva metoden:

Hela kursutbudet

Instrument och metoder

Nedan hittar du alla instrument och metoder som du kan köpa i webbutiken och använda utan att ha gått kurs. Många av dem har dock en tillhörande kurs, som vi rekommenderar att du går. Manualen ingår då som kurslitteratur. Länk till kursen hittar du på respektive produktsida. 

En tillbakablick – så kom Model of Human Occupation (MOHO) till Sverige

Ta del av skriften En tillbakablick – så kom Model of Human Occupation till Sverige (pdf), där Lena Haglund, Chris Henriksson och Anette Kjellberg, leg. arbetsterapeuter och docenter vid Linköpings universitet, beskriver sina erfarenheter av modellens införande i Sverige.

En engelsk version av skriften finns också att ta del av på MOHO:s webbplats, www.moho.uic.edu.

Se också Akademins kurs MOHO-begrepp inför tillämpning av bedömningsinstrument med MOHO som teoretisk grund.