Plugga till arbetsterapeut

Det yrkeslivslånga lärandet är en förutsättning för utveckling och karriär. Det startar på arbetsterapeututbildningen och omfattar kompetensutveckling under hela yrkeslivet. Förbundet jobbar på olika sätt för att forskningen och utbildningen ska vara samhällsrelevant och hålla hög kvalitet.

Här följer några exempel på hur förbundet arbetar med utbildning, forskning och fortbildning.

Sveriges Arbetsterapeutstudenter

Sveriges Arbetsterapeutstudenter är studenternas röst inom förbundet och ut mot andra intressenter. Studentorganisationen arbetar med att påverka och samverka med grundutbildningen på lokal och nationell nivå samt för att stärka gemenskapen inom och mellan utbildningsorterna.

Programansvariga, masteransvariga och professorer

Förbundet samlar programansvariga från arbetsterapeututbildningarna två gånger per år för att diskutera viktiga frågor som rör arbetsterapeututbildningen i Sverige.

Årligen bjuder vi också in till en utbildnings- och forskningsdialog, en mötesplats för professorer, masteransvariga och professorer att diskutera gemensamma övergripande frågor kring utbildning och forskning.

Specialistutbildning

Specialistutbildningen bygger på Sveriges Arbetsterapeuters specialistordning. 2003 fick de första arbetsterapeuterna sin specialistbehörighet och i dag finns det drygt 115 specialister i arbetsterapi i Sverige. Specialistutbildningen är kostnadsfri för förbundets medlemmar. Specialistrådet ansvarar för antagning till specialistutbildningen och utfärdande av specialistbehörighet.

Professionskurser

Förbundet har en lång tradition att anordna professionskurser för arbetsterapeuter med förmånliga priser för våra medlemmar. För att göra fortbildningen mer lättillgänglig strävar förbundet mot att göra fler kurser digitala. Ta del av förbundets kursutbud

Arbetsterapiforum

Arbetsterapiforum är en viktig mötesplats för att tal av del av ny kunskap inom forskning och utveckling av arbetsterapi. Förbundet arrangerar Arbetsterapiforum vartannat år. 

Vetenskapligt forum

Vetenskapligt forum arrangeras för de medlemmar som har doktorsexamen, ofta i samband med Arbetsterapiforum. Vetenskapligt forum är en mötesplats där aktuell forskning diskuteras och där nätverkande sker. 

Övrigt stöd i det yrkeslivslånga lärandet

  • Sveriges Arbetsterapeuter har också en stipendiefond. Ur den är det möjligt att söka medel för forskning och vidareutbildning inom arbetsterapins arbetsområden.
  • För att främja forskningen inom arbetsterapi och för att bidra till en evidensbaserad praxis har Sveriges Arbetsterapeuter beslutat att alla medlemmar gratis/kostnadsfritt har tillgång till tidskriften The Scandinavian Journal of Occupational Therapy (SJOT).
  • OTSeeker är en fritt tillgänglig och omfattande databas skapad för och av arbetsterapeuter i syfte att stödja evidensbaserad yrkesutövning. 
  • I tidskriften Arbetsterapeuten presenteras aktuell forskning regelbundet, genom reportage på plats och intervjuer med forskare. Tidningen ingår i medlemskapet. 

Stöd till arbetsterapeuter i utvecklingsländer

Genom Inga-Britt Lindström Grant Award stödjer Sveriges Arbetsterapeuter det yrkeslivslånga lärandet för arbetsterapeuter i utvecklingsländer.

Gå med du också!

Bli medlem