Stroke

Hjärnskada? Har du svårt att klara av dina vardagliga aktiviteter eller att komma tillbaka till arbetet efter din stroke? Då borde du träffa en arbetsterapeut.

Arbetsterapeuten:

  • utreder din förmåga att klara av dina vardagliga aktiviteter.
  • stödjer dig i din träning att klara av din vardag.
  • hjälper dig att kompensera för din funktionsnedsättning.
  • provar ut hjälpmedel som exempelvis underlättar förflyttning eller kompenserar för minnessvårigheter.
  • ger tips på bra produkter som du kan köpa själv och som kan underlätta för dig i vardagen.
  • ger råd om hur du kan anpassa din bostad och närmiljö. 
  • skriver intyg om bostadsanpassning.
  • stödjer dig i arbetsträning och ger förslag på anpassning av din arbetsplats.

Hur kommer jag i kontakt med en arbetsterapeut?

Du behöver ingen remiss för att träffa en arbetsterapeut. Kontakta din vård- eller hälsocentral eller din kommun. Du kan också vända dig till 1177 Vårdguiden för mer information genom att ringa 1177 eller besöka 1177.se.

Informationsblad

I vår webbutik finns ett informationsblad med ovanstående information, som du kan ladda ner som pdf.