Gör arbetsterapi någon skillnad?

Utan tvekan: Ja! Arbetsterapi gör stor skillnad. För den enskilda personen, för närstående och för samhället i stort.

Tack vare arbetsterapeutiska insatser kan människor bibehålla eller förbättra sin förmåga att utföra vardagliga aktiviteter. Det leder i sin tur till avlastning för de närstående men också till ett minskat beroende av hälso- och sjukvård och stöd från socialtjänsten. Men den största vinsten är ändå att arbetsterapi ger människor ökad livskvalitet, självständighet och frihet.

Läs mer om arbetsterapi i broschyren Från det lilla till det livsviktiga.

Hur kommer jag i kontakt med en arbetsterapeut?

Du behöver ingen remiss för att träffa en arbetsterapeut. Kontakta din vård- eller hälsocentral eller din kommun. Du kan också vända dig till 1177 Vårdguiden för mer information genom att ringa 1177 eller besöka 1177.se.