Catrin Knutsson står lutad mot ett bord på sin arbetsplats och ler in i kameran.
Catrin Knutsson blev Årets arbetsterapeut 2023. Foto: André de Loisted

Vinnare 2023: Catrin Knutsson

Utmärkelsen Årets arbetsterapeut 2023 tilldelades Catrin Knutsson, Dalby vårdcentral, Skåne.

Juryns motivering

Utmärkelsen Årets arbetsterapeut 2023 tilldelas arbetsterapeuten Catrin Knutsson, Dalby vårdcentral, som på ett systematiskt sätt utvecklat arbetsterapin inom primärvården i Skåne. I uppdraget som funktionsföreträdare för arbetsterapeuter inom primärvården har aktuell forskning om arbetsterapi samlats och nätverk byggts upp. Tack vare den professionsbeskrivning och kompetensmodell som arbetats fram under Catrins ledning har arbetsterapeuters kompetens och kompetensbehov i primärvården stärkts. Arbetet har även inneburit att professionens kunskap och kompetens har synliggjorts till andra professioner, chefer och politiker, vilket bidragit till en ökad kännedom om arbetsterapeutens roll i teamet. Catrins engagerade arbete har bidragit till att fler personer kunnat ta del av en bredd av kunskapsbaserade och personcentrerade behandlingsmöjligheter enligt aktuella riktlinjer för en fungerande vardag. Arbetet är ett gott exempel som visar värdet av arbetsterapi, arbetsterapeutens viktiga roll och hur den kan stärkas i den nära vården.

Läs också