Stina Nordinge och Caroline Lager
Stina Nordinge och Caroline Lager (foto: Katja Alexanderson), vinnare av utmärkelsen Årets arbetsterapeutstudent 2021.

Vinnare 2021: Stina Nordinge och Caroline Lager

Utmärkelsen Årets arbetsterapeutstudenter 2021 tilldelas Stina Nordinge och Caroline Lager, Karolinska institutet.

Juryns motivering

Utmärkelsen tilldelas Stina Nordinge och Caroline Lager, som visat på att ny digital teknik inte behöver vara krånglig utan kan lyfta bort faktorer som tid och rum för att istället fokusera på det i människan som mår bra och stärka det. I examensarbetet "Framtiden är här nu – inte om 30 år. En kvalitativ studie om hur arbetsterapeuter kan tillämpa Virtual reality som aktivitet i vård och omsorg" har de belyst hur arbetsterapeuter kan ta en mer ledande roll inom vården och i det interprofessionella arbetet. Genom sitt arbete har de visat på värdet av arbetsterapi inom tillämpning av virtual reality i vård och omsorg och på så sätt bidragit till digital kunskapsutveckling för arbetsterapeuter.

Här kan du läsa Stina Nordinge och Caroline Lagers examensarbete:
"Framtiden är här nu –inte om 30 år"
En kvalitativ studie om hur arbetsterapeuter kan tillämpa Virtual reality som aktivitet i vård och omsorg.