Barn med funktionsnedsättning

Leker ditt barn? Har ditt barn svårt att leka, delta i skolarbetet eller klara andra vardagliga aktiviteter? Då kan en arbetsterapeut stödja barnet att vara aktivt.

Arbetsterapeuten:

  • utreder barnets förmåga att delta i för barnet normala aktiviteter.
  • stödjer barnet att vara aktivt och motverka isolering och passivering. 
  • hittar sätt för att kompensera för funktionsnedsättningen.
  • provar ut hjälpmedel som exempelvis underlättar rörlighet samt minnes- och planeringsproblem.
  • ger tips på produkter som du kan köpa själv till ditt barn och som kan underlätta i vardagen.
  • ger råd om hur bostad och närmaste omgivning kan anpassas.
  • ger stöd vid anpassning av skol- och förskolemiljö.  
  • skriver intyg om bostadsanpassning.

Hur kommer jag i kontakt med en arbetsterapeut?

Du behöver ingen remiss för att träffa en arbetsterapeut. Kontakta din vård- eller hälsocentral eller din kommun. Du kan också vända dig till 1177 Vårdguiden för mer information genom att ringa 1177 eller besöka 1177.se.

Informationsblad

I vår webbutik finns ett informationsblad med ovanstående information, som du kan ladda ner som pdf.