Barn med funktionsnedsättning

Leker ditt barn? Har ditt barn svårt att leka, delta i skolarbetet eller klara andra vardagliga aktiviteter? Då kan en arbetsterapeut stödja barnet att vara aktivt.

Arbetsterapeuten:

  • utreder barnets förmåga att delta i för barnet normala aktiviteter.
  • stödjer barnet att vara aktivt och motverka isolering och passivering. 
  • hittar sätt för att kompensera för funktionsnedsättningen.
  • provar ut hjälpmedel som exempelvis underlättar rörlighet samt minnes- och planeringsproblem.
  • ger tips på produkter som du kan köpa själv till ditt barn och som kan underlätta i vardagen.
  • ger råd om hur bostad och närmaste omgivning kan anpassas.
  • ger stöd vid anpassning av skol- och förskolemiljö.  
  • skriver intyg om bostadsanpassning.

Hur kommer jag i kontakt med en arbetsterapeut?

Du behöver ingen remiss för att träffa en arbetsterapeut. Kontakta din vård- eller hälsocentral eller din kommun. Du kan också vända dig till 1177 Vårdguiden för mer information genom att ringa 1177 eller besöka 1177.se.

Funderar du på att studera till arbetsterapeut?

Här läser du mer om yrket och arbetsterapeututbildningen.

Informationsblad

I vår webbutik finns ett informationsblad med ovanstående information, som du kan ladda ner som pdf.