Om arbetsterapi och barn med funktionsnedsättning (2016)

Pris:
Gratis
Språk:
Svenska
Sidor:
2
Fler publikationer inom

Ett informationsblad om arbetsterapi och barn med funktionsnedsättning som vänder sig till brukare/klienter.

Information i punktform om vad arbetsterapeuten kan göra för barn som har funktionsnedsättning och som har svårt att leka, delta i skolarbetet eller klara andra dagliga aktiviteter.

Tänk på detta vid utskrift

Om du ska skriva ut i A4-format på en vanlig skrivare: Se till att under Inställningar skaländra och anpassa motivet till sida. Utskriften bör också vara dubbelsidig.

Författare

Sveriges Arbetsterapeuter