En porträttbild på Dan Dahlén

"Vi arbetsterapeuter strävar alltid mot det bättre"

Dan Dahlén tog examen från Jönköping University 2007 och arbetar idag som arbetsterapeut med eget företag. Vi har pratat med Dan om hans utbildning och om vägen till att starta eget.

Dan, berätta om vägen från arbetsterapeut till egenföretagare.
– Mina första elva yrkesverksamma år arbetade jag som arbetsterapeut i offentlig sektor: i kommunen, regionen och statligt. När jag därefter började arbeta för en privat verksamhet så stärktes mitt intresse för organisation, verksamhetsutveckling och entreprenörskap. Sedan startade jag upp en företagshälsovård och därifrån var steget inte långt till att starta eget. Jag hade tidigare lekt med tanken men vid den tidpunkten blev det nästan som en logisk utveckling. Och på den vägen är det!
Idag erbjuder jag tjänster inom området arbetsliv och hälsa. Dels för att förebygga ohälsa på arbetsplatser, dels mer rehabiliterande insatser.

Hur har du nytta av arbetsterapeututbildningen i din roll som företagare?
– På ett helt grundläggande sätt. Jag vet andra arbetsterapeuter som är företagare som också erbjuder tjänster som inte är en del av utbildningen, exempelvis yoga och mindfulness. Men min inriktning är just arbetsterapeutisk och med utgångspunkt i det jag lärde mig under utbildningen. En annan aspekt är att jag är utbildad till att ha ett övergripande, holistiskt, synsätt och att se till effekten av en insats. Ofta kan en kund höra av sig med väldigt detaljerade planer. Då kan jag zooma ut, gå tillbaka, och i stället ta reda på vilket resultat de vill uppnå. Inte sällan leder det till helt andra insatser än vad kunden från början hade tänkt sig. Ytterligare en aspekt är att utbildningen drillat mig i att arbeta evidensbaserat, att jag ska ha vetenskapliga belägg för att det jag gör har effekt.

Vad skulle du vilja säga till någon som funderar på att börja plugga till arbetsterapeut?
– Do it! Man hjälper verkligen individer till ett bättre och mer självständigt liv. Arbetsterapi är också nästan alltid ”en trevlig utgångspunkt”. Vi arbetsterapeuter strävar alltid mot det bättre: från sjukdom till icke-sjukdom och från att betrakta en skada som ett hinder till ett möjliggörande. Det är väldigt positivt. Det är också ett oerhört brett yrke med stora möjligheter att byta inriktning under karriären. Jag trodde länge att jag skulle jobba med barn och unga! Nej men, det är en no-brainer. Såklart ska man plugga till arbetsterapeut!

Tillsammans för fler arbetsterapeuter!

Arbetsterapeut toppar listor över högskoleyrken med bäst jobbchanser efter examen och efterfrågan växer. Därför måste alla platser på Sveriges arbetsterapeututbildningar fyllas. Det gör vi tillsammans. Tipsa andra om utbildningen och gör som Dan och sprid dina egna erfarenheter!

Läs fler intervjuer och få mer information riktad till dig som vill veta mer om arbetsterapi och framtiden som arbetsterapeut.