Kvalitet i arbetsterapi (2021)

Pris:
Gratis
Språk:
Svenska
Sidor:
20

SVERIGES ARBETSTERAPEUTERS STÄLLNINGSTAGANDE OM KVALITET I ARBETSTERAPI, BESLUTAT AV FULLMÄKTIGE 2021.

Detta dokument syftar till att tydliggöra Sveriges Arbetsterapeuters syn på kvalitet i arbetsterapi, arbetsterapeutens yrkesansvar samt verksamhetens ansvar inom området. Ställningstagandet avser samtliga områden där arbetsterapeuter är verksamma (exempelvis hälso- och sjukvård, socialtjänst, elevhälsa eller arbetsliv), och oavsett verksamhetens storlek eller huvudmannaskap. Dokumentet är en vidareutveckling av förbundets tidigare kvalitetspolicy som antogs första gången 1996.

Ställningstagandet omfattar kvalitet i arbetsterapi utifrån sju kvalitetsdimensioner:
• kunskapsbaserad arbetsterapi
• personcentrerad arbetsterapi
• säker arbetsterapi
• effektiv arbetsterapi
• jämlik arbetsterapi
• tillgänglig arbetsterapi
• hållbar arbetsterapi.

Författare

Sveriges Arbetsterapeuter