Rådgivning och förskrivning av teknik - dialogstöd i mötet med person och närstående

Pris (inkl. moms och porto)

Medlem:
220 kr
Studentmedlem:
176 kr (ett ex. per person)
Ej medlem:
440 kr
Fler publikationer inom

Lanseras i mitten av juni 2021!

Teknikstöd kan vara till hjälp för personer med olika former av aktivitetsbegränsningar till följd av åldersrelaterade sjukdomar och tillstånd. Teknik är en naturlig del i vardagen, oavsett ålder, och något som arbetsterapeuten bör ställa frågor kring. Denna skrift innehåller ett dialogstöd för arbetsterapeuter som kan användas inför, vid samt efter rådgivning och förskrivning av teknik.

Dialogstödet riktar sig främst till arbetsterapeuter som är i kontakt med äldre personer och deras närstående. Det kan användas i verksamheter där frågan om teknikstöd dyker upp, exempelvis på minneskliniker, vårdcentraler eller i hemrehabilitering. Dialogstödet bygger på forskning som har gjorts med personer med demens och deras närstående men målgruppen har nu breddats till äldre personer generellt som är i behov av teknikstöd samt deras närstående.

I skriften beskrivs inledningsvis de olika begreppen teknikstöd, vardagsteknik, hjälp-medel och välfärdsteknik samt interaktion mellan person och teknik. Därefter presenteras hur dialogstödet tagits fram med bakomliggande studier för att sedan fokusera på själva tillämpningen av det.

Dialogstödet består av två delar:

  • Del 1 med fem frågor/aspekter används vid det inledande samtalet om teknik och teknikstöd.
  • Del 2 med sju frågor/aspekter används vid rådgivning, förskrivning och uppföljning av teknikstöd.

Författarna till skriften är Lena Rosenberg, docent och Louise Nygård, professor - båda vid Karolinska institutet. De ligger, tillsammans med kollegor, även bakom instrumenten Frågeformulär om användning av vardagsteknik (ETUQ) och Bedömning av färdigheter vid användning av vardagsteknik (META).