Nära liv – nära vård i en digital vardag (2018)

Pris:
Gratis
Språk:
Svenska
Sidor:
116
Fler publikationer inom

Vad krävs för att leva ett gott liv på äldre dar i en allt smartare vardag? Inspirationsboken ”Nära liv – nära vård i en digital vardag” sätter ljuset på hur bostaden ska kunna bli utgångspunkten för framtidens vård och omsorg, men fortfarande vara ett hem.

Boken är resultatet av ett projekt som Sveriges Arbets­terapeuter och Kairos Future genomförde under första halvåret 2018. Den är tänkt som en inspirationsbok för politiker samt offentliga och privata aktörer som har ambitionen att skapa ett jämlikt och resurseffektivt välfärdssystem i ett allt smartare samhälle.

Röster om boken

Nära liv – nära vård visar hur komplex omsorgen av äldre kommer att bli med många aktörer inblandade. SPF Seniorerna Sörmlandsdistriktet arbetar med frågor om boende, välfärdsteknik och andra omsorgsfrågor för äldre inom ramen för vår Seniorplan. Inspirationsboken kommer att vara till stor nytta när vi informerar och förbereder våra medlemmar för ett allt längre kvarboende i det egna hemmet och allt vad detta medför.
Stig Nordqvist, ordförande SPF Seniorerna Sörmland

”Det här är en viktig bok som tar upp frågor som är avgörande för att äldre ska få en tillgänglig vård av god kvalitet även i framtiden. Det finns mycket som kan bli bättre om vi använder teknikutvecklingen och digitaliseringen på rätt sätt. Det som är avgörande för det är att utvecklingen sker på de äldre patienterna och deras anhörigas villkor. Det är särskilt viktigt när vården ska utföras i hemmet. Ett hem måste få fortsätta att vara ett hem, både för den äldre själv och för anhöriga.”
Christina Tallberg, ordförande, PRO

Sprid boken

Enklast sprider du boken elektroniskt. Det gör du genom att dela länken till den här sidan eller direkt till e-boken. Om du vill beställa ett exemplar av boken för att sprida bland politiker, beslutsfattare eller andra medskapare i fram­tidens digitaliserade välfärdssamhälle kan du höra av dig till kansli@arbetsterapeuterna.se.

Författare

Sveriges Arbetsterapeuter och Kairos Future