Arbetsterapi och levnadsvanor

Arbetsterapeuter har en viktig roll i främjandet av hälsosamma levnadsvanor. Sedan 2012 har förbundet med stöd av Socialstyrelsen i projektform arbetat med att stärka och inspirera arbetsterapeuter att arbeta hälsofrämjande. I Akademins kostnadsfria onlinekurs knyter vi ihop och samlar allt material som vi har tagit fram om arbetsterapi och levnadsvanor.

Onlinekurs om arbetsterapi och levnadsvanor

Syftet med onlinekursen är att stärka, uppmuntra och inspirera dig som arbetsterapeut att implementera de nationella riktlinjerna för prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor inom den arbetsterapeutiska verksamheten. Förhoppningen är att kursen kommer stimulera dig att reflektera över hur du arbetar med levnadsvanor i dag och hur du skulle kunna utveckla ditt arbete. 

Kursinnehåll

  • Dokumentation och levnadsvanor – här får du veta lite om åtgärdsregistrering och dokumentation. 
  • Goda exempel – i det här avsnittet får du träffa fyra arbetsterapeuter som delar med sig av sina erfarenheter av att arbeta med levnadsvanor.
  • Förslag till fortsatt arbete – en avslutande del för att uppmuntra dig att komma vidare i arbetet med levnadsvanor.
Gå till kursen

Övrigt material

Ett annat sätt att fördjupa dig i levnadsvanor och arbetsterapi är att ta del av  presentationen Självstudier – nationella riktlinjer (Powerpoint). Den har likvärdigt innehåll som kursen och kan användas för självstudier eller som underlag för en workshop/grupparbete. 

Ta gärna också del av broschyren Vardagsaktiviteter för god hälsa.

Inspirationsfilmer

Sveriges Arbetsterapeuter tog för några år sedan fram fyra filmer som visar hur arbetsterapeuter kan arbeta hälsofrämjande. Filmerna har inget anspråk på att ge en korrekt beskrivning av arbetsterapeutens arbetssätt utan ska ses som exempel.

Gå med du också!

Bli medlem