Kartläggning av levnadsvanor under aktivitet och stöd i förändringsprocessen

Pris:
Gratis
Fler publikationer inom

Detta självskattningsinstrument används inom arbetsterapi och kartlägger personers levnadsvanor samt ger stöd i förändringsprocessen. Instrumentet är framtaget med stöd från Socialstyrelsen.

Nypublicerat

I en bok från Studentlitteratur, Levnadsvanearbete i en MOHO-kontext - tillämpning av Model of Human Occupation, (Haglund, 2023) beskrivs även instrumentet. Om du är medlem i förbundet har du medlemsrabatt på boken. 

I tidskriften SJOT publicerades 2022 en artikel om instrumentet: Diary-based survey of lifestyle habits in everyday activities and support for the process of change – a utility study (Kåhlin & Haglund, 2022).

För att stödja implementeringen av Nationella riktlinjer för prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor (Socialstyrelsen, 2018)  kan detta självskattningsinstrument användas inom arbetsterapi. Instrumentet kartlägger hur levnadsvanorna, det vill säga användning av tobak, riskbruk av alkohol, otillräcklig fysisk aktivet och ohälsosamma matvanor, kommer till uttryck i vardagens aktiviteter. Det är i vardagens aktiviteter som levnadsvanor och konsekvenser av dem uppträder.

Instrument ger även stöd i att identifiera vilken/vilka förändringar av levnadsvanorna en person kan tänka sig och hur den förändringen skulle kunna göras i vardagens aktiviteter. 

Manualen innehåller information om levnadsvanor samt instrumentets utveckling, teoretiska grund, syfte, innehåll och dess tillämpning med självskattning och stöd i förändringsprocessen. Den innehåller även två fallbeskrivningar och instrumentets formulär.

Avsedda användare

Avsedda användare för detta instrument är leg. arbetsterapeuter.

Målgrupp

Instrumentet är framtaget för tillämpning tillsammans med vuxna. Det är inte bundet till någon speciell funktionsnedsättning utan kan användas när man har behov av att fånga hur en persons levnadsvanor kommer till uttryck i olika aktiviteter och hur personen uppfattar deras inverkan på hälsan.

Tillämpning

Kartläggningen utgår ifrån följande fyra levnadsvanor:

  • Rökning.
  • Bruk av alkohol.
  • Hälsosamma matvanor.
  • Fysisk aktivitet.

Kartläggningen, som är uppbyggd som en aktivitetsdagbok under ett dygn, görs genom följande tre delmoment:

  1. Självskattning: Ange dina aktiviteter.
  2. Självskattning: Värdera dina aktiviteter.
  3. Stöd i förändringsprocessen: Förändra dina levnadsvanor.

Kartläggningen kan anpassas till varje enskild person. Det finns därför olika formulär (bilagor) framtagna utifrån om personen tillsammans arbetsterapeuten önskar arbeta med en, flera eller alla fyra levnadsvanorna.

Manual och formulär att ladda ned

Om du önskar ladda ned och skriva ut hela manualen görs det upptill under "Ladda ner". Däri finns även de utskrivbara formulären (papper-penna).

Om du önskar ifyllbara PDF-filer av formulären (det vill säga fylla i direkt på dator, spara ned och skriva ut) finns de till höger under "Dokument". För detta ändamål kan du enbart gratisprogrammet Adobe Reader.