Levnadsvanor

I projekt kring arbetsterapi och levnadsvanor vill förbundet sätta fokus på arbetsterapeutens roll i det förebyggande och hälsofrämjande arbetet.

Sedan 2018 pågår ett projekt kring arbetsterapi och levnadsvanor utifrån Socialstyrelsens nya riktlinjer om prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor.

Projektet har resulterat i en uppdatering av det fortbildningsmaterial för levnadsvanor som förbundet tog fram för några år sedan. Vi har också utvecklat en arbetsmodell som arbetsterapeuter som visar på hur olika insatser inom arbetsterapi som rör vardagens aktiviteter relaterar till de olika rekommendationerna i riktlinjerna och hur dessa kan tydliggöras i dokumentationen. Modellen är framtagen med stöd av Socialstyrelsen och är utarbetad och prövad av arbetsterapeuter som arbetar med psykisk ohälsa i olika verksamheter.

Har du frågor om modellen kan du vända dig till Lena Haglund, lena.haglund@arbetsterapeuterna.se

Gå med du också!

Bli medlem