Fortbildningsmaterial

Sveriges Arbetsterapeuter har tagit fram ett fortbildningsmaterial om levnadsvanor, som bygger på Socialstyrelsens nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder.

Riktlinjerna innehåller rekommendationer för att förebygga sjukdomar genom att stödja förändring av människors levnadsvanor.

Vi upplever hälsa när vi utför de aktiviteter som känns meningsfulla – både lustfyllda, som att ha ett arbete eller leka, och rutinmässiga, som att städa, handla mat, i vardagen. Arbetsterapi grundar sig på att människan i alla åldrar är aktiv och delaktig i olika sammanhang. Förmågan att vara aktiv är en viktig del för att vi ska uppleva att vi har en så god hälsa, och ett så stort välbefinnande som möjligt.

Varför riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder?

50 % av alla kvinnor och 65% av alla män har minst en ohälsosam levnadsvana. Minst 20 % av sjukdomsbördan i Sverige beror på ohälsosamma levnadsvanor. Syftet med riktlinjerna är att förebygga de vanligast förekommande sjukdomarna som är relaterade till levnadsvanor.

Därför bör hälso- och sjukvården förebygga sjukdomar genom att stödja människors förändring av levnadsvanorna tobaksbruk, riskbruk av alkohol, otillräcklig fysisk aktivitet och ohälsosamma matvanor.

Riktlinjernas rekommendationer 

Alla rekommendationer innebär någon form av rådgivning/samtal och delas upp i två nivåer:

Åtgärden Enkla råd  utgör en självklar del av de bedömningssamtal man har med personen för att kunna kartlägga och uppmärksamma levnadsvanorna. De är en grund för fortsatt behandling med mer omfattande åtgärder. Eftersom enkla råd är en självklar del av hälso- och sjukvårdens arbete är de inte en rekommendation i de nationella riktlinjerna sedan 2018 men de har en egen KVÅ-kod vid registrering av åtgärder. 

Inspirationsfilmer

Sveriges Arbetsterapeuter har tagit fram fyra filmer som ska inspirera och stödja arbetet med sjukdomsförebyggande metoder inom arbetsterapi. Filmerna har inget anspråk på att ge en korrekt beskrivning av arbetsterapeutens arbetssätt utan ska ses som inspiration.

Gå med du också!

Bli medlem