Arbetsterapeuters akademiska fortbildning

Enstaka kurser

Lärosätena ger ibland enstaka kurser i arbetsterapi och relaterade ämnen som kan sökas av alla som uppfyller förkunskapskraven. En del av kurserna i ett masterprogram kan även vara möjliga att söka till som enstaka kurs.

Masterexamen

Masterutbildningen sker genom masterprogram vid ett lärosäte eller genom att ”plocka ihop” enstaka kurser tills man har de högskolepoäng som krävs för en masterexamen. Det är möjligt att efter ett års studier att ta ut magisterexamen.

Forskarexamen

För att antas till en forskarutbildning är förkunskapskraven i regel att man har en masterexamen. Arbetsterapeuter kan söka till forskarutbildning i arbetsterapi eller i relaterade ämnen som ligger nära professionsområdet. 

Ta del av vår lista över alla disputerade arbetsterapeuter, som visar på de olika forskningsområden som finns inom forskarutbildningen.

Länkarna nedan är till lärosätenas masterprogram och därifrån kan du klicka dig vidare för att få mer information även om enstaka kurser och forskarutbildning.