Modul 2: Magisterutbildning

Specialistutbildningens modul 2 syftar till att erhålla en magisterexamen i arbetsterapi (60 högskolepoäng) eller ett relaterat ämne. Denna modul genomförs inte i Sveriges Arbetsterapeuters regi.


Modul 2 syftar till att erhålla en magisterexamen i arbetsterapi (60 högskolepoäng= hp) eller ett relaterat ämne. Av de 60 hp som ingår i Modul 2, ska 45 högskolepoäng (av 60 högskolepoäng) ha en tydlig koppling till valt specialistområde. Dessa kursers innehåll ska motsvara och styrka kunskap inom det valda specialistområdet. Enbart kurser som har genomgåtts efter grundutbildning till arbetsterapeut kan ingå som en del av specialistutbildningen.

Om magisterexamen sker i relaterat ämne så behöver den innehålla kurser motsvarande: 

  • 6 högskolepoäng från avancerad nivå om aktivitetsbegreppet och arbetsterapeutiska teorier/modeller
  • Ett examensarbete på avancerad nivå om minst 15 högskolepoäng som har en tydlig koppling till arbetsterapi

I introduktionskursen (modul 1) ingår att formulera en individuell studieplan i förhållande till valt specialistområde. Det betyder att du under introduktionskursen kommer att få vägledning i vilken magisterutbildning som passar ditt specialistområde bäst.

Har du redan har en magisterexamen när du söker till specialistutbildningen kommer en del av att skapa en individuell studieplan innebära att du behöver ta ställning till om dina kurser/din examen på avancerad nivå passar ditt specialistområde eller om du behöver komplettera med ytterligare kurser i förhållande till valt specialistområde inför professionskursen (modul 3).

Klicka på bilden nedan för att se hur modul 2 förhåller sig till utbildningens övriga delar (jpg).