Anställningsavtal

Ditt anställningsavtal är viktigt! Anställningsavtal kan se väldigt olika ut, bland annat beroende på om du arbetar i privat eller offentlig sektor. Om din arbetsplats har kollektivavtal bör det framgå i anställningsavtalet.

Cirka 90 procent av alla arbetsplatser i Sverige omfattas av kollektivavtal – du är därmed i de flesta fall garanterad goda grundvillkor.

I anställningsavtalet kan du och din arbetsgivare komma överens om annat än det som framgår i kollektivavtalet, till exempel vad gäller övertid och uppsägningstid. Vissa saker, till exempel vilken lön du ska ha, regleras däremot inte i våra kollektivavtal. Därför är det viktigt att du noga läser igenom avtalet innan du skriver på.

Inget kollektivavtal?

Om din arbetsgivare eller blivande arbetsgivare saknar kollektivavtal är det ännu viktigare vad som framgår i ditt anställningsavtal. Det enklaste sättet att garantera att du och din arbetsgivare har samma villkor som med kollektivavtal är att i anställningsavtalet hänvisa till vid varje tidpunkt gällande tjänstemannaavtal för branschen. Hänvisningen innebär att det nämnda kollektivavtalets innehåll gäller mellan dig och arbetsgivaren. Om din arbetsgivare inte har kollektivavtal rekommenderar vi alltid att du kontaktar förbundets fackliga rådgivning innan du skriver på ditt anställningsavtal.

Gå med du också!

Bli medlem