Rätten till meddelarskydd

I ljuset av att två åtalade chefer på ett privatägt vårdbolag dömts för brott mot meddelarskydd enligt Lagen (2017:151) om meddelarskydd i enskilda verksamheter, vill förbundet Sveriges Arbetsterapeuter förtydliga om vad som gäller då våra medlemmar upplever eller bevittnar oegentligheter på arbetsplatsen.

Vad innebär meddelarfrihet och meddelarskydd?

Meddelarfrihet innebär att vem som helst får lämna vilka uppgifter om vad som helst till en journalist i syfte att uppgifterna ska publiceras.

Meddelarskydd är det skydd som träder i kraft efter att du har använt din meddelarfrihet, enligt Lag (2017:151) om meddelarskydd i enskilda verksamheter. Det innebär att din arbetsgivare inte får efterforska vem som har gett uppgifterna till media (inte ens ställa den frågan) eller ge dig någon form av påföljd eller bestraffning. Meddelarskyddet gäller anställda inom offentlig sektor (region och kommun) och privat sektor, privatanställda inom vård, skola och omsorg.

Kan jag bli av med jobbet?

Om du framträder öppet i media eller om en arbetsgivare får reda på att det är du som har gett uppgifter har de ingen rätt att bestraffa dig genom till exempel uppsägning eller omplacering.

Vad innebär lojalitetsplikt?

Lojalitetsplikt innebär att du som anställd genom ditt anställningskontrakt inte får skada företaget du arbetar för. Lojalitetsplikten begränsar din yttrandefrihet något, om man larmar till annan än media, men så länge man larmar till media är man skyddad av meddelarskyddet.

Vad innebär visselblåsarlagen?

Lagen (2021:890) om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden, den så kallade visselblåsarlagen, trädde i kraft den 17 december 2021. Den gäller inom all privat och offentlig verksamhet.