Ansökan och antagning

Alla legitimerade arbetsterapeuter kan söka till specialistutbildningens introduktionskurs.

Ansökan

För att bli specialist i arbetsterapi behöver du genomföra utbildningens alla tre moduler. Även om du redan har en magisterexamen (modul 2) behöver du gå introduktionskursen. 

I kurskatalogen i vår digitala lärplattform hittar du praktisk information om modulerna, avgift och kan göra din ansökan. Via länkarna nedan kommer du direkt dit.

Urval vid antagning

  • Medlemmar i Sveriges Arbetsterapeuter har förtur. Den sökande behöver ha varit medlem i ett år (12 månader) som ordinarie medlem för att få det tillgodoräknat som medlemsförmån i samband med ansökan. Studenter behöver med andra ord vara ordinarie yrkesverksam medlem i ett år.
  • Ansökningarna behandlas i den ordning de inkommer. Urvalet för antagning bygger på relevanta förkunskapskrav, som bedöms av specialistrådet.

Avgifter

Specialistutbildningen kommer fortsatt att vara en medlemsförmån med en lägre avgift på kurserna samt förtur till platserna för medlemmar. Det kommer även att finnas ett lägre paketpris för båda kurserna om dessa genomförs inom viss tid.

I samband med att fullmäktige 2021 fattade beslut om en ny specialistordning fick förbundsstyrelsen i uppdrag att se över avgifter och medlemsförmåner för den nya utbildningen. I översynen som då gjordes konstaterades att den tidigare specialistutbildningen varit en stor medlemsförmån som kommit få tillgodo. Den nya specialistutbildningens innehåll är mer omfattande än tidigare och det är rimligt att arbetsgivaren i högre grad är med och finansierar kostnaderna för utbildningen, även om förbundet fortsatt ser specialistutbildningen som ett prioriterat område och avser lägga resurser på den. 

De två moduler som ingår i specialistutbildningen som förbundet håller i – introduktionskursen (modul 1) och professionskurs (modul 3) – omfattar motsvarande 3 respektive 10 veckors heltidsstudier. Det är kompetensutveckling som kommer både den studerande och verksamheten till gagn. Kurserna är de mest omfattande som ges i förbundets regi och behöver i högre utsträckning bära sina kostnader och därför är avgifter nödvändiga.

Se aktuella kurspriser i ansökan.