Modul 1: Introduktionskursen

Den första delen av specialistutbildningen består av den obligatoriska introduktionskursen som genomförs i Sveriges Arbetsterapeuters regi. I kursen lägger den blivande specialisten grunden till kunskaper och färdigheter att utforma evidensfrågor och ta fram förbättringsförslag.

Introduktionskursen (modul 1) syftar till att introducera specialistrollen och vad den kan innebära. Under kursen utvecklas också den individuella studieplan som ska examineras av specialistrådet. Omfattningen motsvarar tre veckors heltidsstudier (motsvarande 4,5 högskolepoäng), som ges på halvfart.

Utbildningen är på avancerad nivå, ämnet är arbetsterapi och betygsskalan är godkänd/underkänd.

Kursen ges med distansmetodik och är webbaserad. Kursen har sin pedagogiska grund i ett arbetssätt som kännetecknas av att varje student ska inspireras till engagemang samt självständigt och aktivt lärande som utmanar dennes förmågor. Studenten ska aktivt söka kunskap och lösa problem genom ett undersökande och kritiskt reflekterande arbetssätt.

Klicka på bilden nedan för att se hur introduktionskursen förhåller sig till utbildningens övriga delar (jpg). 

Förkunskapskrav och behörighet


För att ansöka till introduktionskursen (modul 1) krävs bevis om svensk legitimation i arbetsterapi från Socialstyrelsen, det vill säga en godkänd arbetsterapiexamen/kandidatexamen om 180 högskolepoäng*.

I din ansökan behöver du bifoga en kopia på din legitimation.

* Från och med den 1 juli 2007 används i Sverige enheten högskolepoäng (hp), där 1,5 hp motsvarar heltidsstudier under en arbetsvecka, och en 3-årig kandidatexamen motsvarar 180 hp.
Meritsystem som användes i Sverige före den 1 juli 2007 använde benämningen poäng där en veckas heltidsstudier motsvarades av 1 poäng, och en 3-årig kandidatexamen motsvarar 120 hp.

Introduktionskursens innehåll

  • Specialistrollen
  • Evidens
  • Förbättringskunskap
  • Individuell studieplan
  • Professionella lärande nätverk, PLN

Mål och förväntat studieresultat

Examination

Introduktionskursens mål examineras genom individuella skriftliga uppgifter och seminarium.

Ansökan och urval vid antagning

Här hittar du information om ansökan och urval vid antagning.