Stipendiefonden

Sveriges Arbetsterapeuters stipendiefond delar ut stipendier till utvecklingsarbeten eller forskning som bidrar till utvecklingen av arbetsterapi!

Utlysning

Utlysning av stipendier sker i normalfall under sen vår/sommar och arbetsterapeuter med sådan utbildning att de kan antas som medlemmar i Sveriges Arbetsterapeuter är välkomna att söka medel ur fonden under ansökningsperioden.

Ansökan

Ansökningsblankett publiceras i samband med den årliga utlysningen av stipendium och finns nu ej att tillgå. Till ansökningsblanketten finns det kompletterande dokumentet Råd och Anvisningar. 
Ta gärna del av Stipendiefondens stadga 

Felaktigt ifyllda, ofullständiga eller sent inkomna ansökningar beaktas ej. 

Återrapportering av stipendium

Du som tidigare har fått stipendium återrapporterar detta till stipendiefonden senast 2 år efter utdelning. Använd denna blankett för återrapportering.

Stipendiefondens styrelse

Stipendiefondens styrelse är en fast delegation utsedd av Sveriges Arbetsterapeuters förbundsstyrelse.
Styrelsen ansvarar för årlig utlysning av stipendier, granskning av ansökningar, beslut om utdelning av stipendier och granskning och godkännande av återrapportering av stipendier.

Styrelsen består av:
  • Anders Kottorp (ordförande)
  • Mathilda Björk
  • Ann Björkdahl
  • Lisette Farias
  • Ann-Helen Patomella

Du är välkommen att kontakta stipendiefonden på stipendiefonden@arbetsterapeuterna.se.

Stipendiater 2022

Vid stipendiefondens styrelses sammanträde den 9 december 2022 delades det ut 120 000 kronor till följande projekt:

Annicka Appelberg
För projektet: Aktivitetsbalans i vardagen hos personer med multipel skleros.
Tilldelas 60 000 kr

Paula Malinen
För projektet: Vägen till körkort för unga vuxna med lindrig intellektuell funktionsnedsättning
Tilldelas 60 000 kr