Utlysning av stipendium

Nu utlyser vi 2023 års stipendier! Ansökningstiden är 14 juni–31 oktober kl. 24.00 2023. Stipendierna utlyses årligen.

Vem kan söka?

Stipendierna kan sökas av dig med sådan utbildning att du kan antas som medlem i Sveriges Arbetsterapeuter. Stipendierna är till för att främja utvecklingsarbete och/eller forskning som bidrar till utveckling av arbetsterapi, ta gärna del av Stipendiefondens stadga för mer information.

Ansökan

Fyll i ansökningsblanketten och mejla eller posta den så vi har den tillhanda sista ansökningsdag. Läs noga igenom ansökan och se så du har fyllt i blanketten enligt anvisningarna i det kompletterande dokumentet Råd och Anvisningar. 
Maxbelopp att söka är 60 000 kr. 

Observera att felaktigt ifyllda, ofullständiga eller sent inkomna ansökningar ej beaktas.

Beslut och besked

Beslutet fattas av Sveriges Arbetsterapeuters stipendiefond. Du får beslut via e-post till den e-postadress du angett i ansökan. Beslutet kommer innan årsskiftet. 

Återrapportering 

Du som tidigare har fått stipendium återrapporterar detta till stipendiefonden senast 2 år efter utdelning. Använd denna blankett för återrapportering. 

Har du några frågor är du välkommen att mejla till: stipendiefonden@arbetsterapeuterna.se 

Så här fungerar det. Se våra filmer!

Stipendiefondens styrelse

Stipendiefondens styrelse utses av Sveriges Arbetsterapeuters förbundsstyrelse. 

Styrelsen består av:

  • Anders Kottorp (ordförande)
  • Mathilda Björk
  • Ann Björkdahl
  • Lisette Farias
  • Ann-Helen Patomella

Du är välkommen att kontakta stipendiefonden på stipendiefonden@arbetsterapeuterna.se