Lönelägen för nyexaminerade

Efter examen ska du inte bara hitta ett bra jobb. Du ska också få en bra lön. En låg ingångslön kan påverka löneutvecklingen över hela yrkeslivet. Låga ingångslöner är svåra att korrigera vid senare löneöversyner och är dålig marknadsföring för hela yrkeskåren.

Vilken din första lön blir beror på flera faktorer, och det är viktigt att du är väl förberedd och kan argumentera för din sak. Min sida kan du se hur lönerna är inom de olika sektorerna på arbetsmarknaden.

Kontakta alltid Sveriges Arbetsterapeuter

När du blivit kallad till anställningsintervju ska du alltid kontakta oss. Kontakta i första hand den lokala ombudsmannen i den krets där du söker jobb eller kansliets centrala ombudsmän. De kan ge dig individuell lönecoachning utifrån aktuell lönestatistik, din utbildning och lokala förutsättningar. Lönerna skiljer mellan olika delar av landet och även mellan olika arbetsmarknadssektorer.

Bli medlem!

Gå med du också!

Bli medlem