Våra stipendiater

Nedan presenteras de senaste årens tilldelade projekt och stipendiater.

Stipendiater 2022

Annicka Appelberg
För projektet: Aktivitetsbalans i vardagen hos personer med multipel skleros.
Tilldelas 60 000 kr

Paula Malinen
För projektet: Vägen till körkort för unga vuxna med lindrig intellektuell funktionsnedsättning
Tilldelas 60 000 kr

Stipendiater 2021

Maria Haage
För projektet: Arbetsterapins betydelse i ett ACT-baserat interdisciplinärt smärtbehandlingsprogram.
Tilldelas 45 000 kr

Maria Stenvall
För projektet: Personers upplevelse av sin aktivitetsförmåga efter en temporärt stelopererad handled
Tilldelas 40 000 kr

Elsa Hinnersjö
För projektet: Förändrade förutsättningar i äldreomsorg - ett arbetsterapeutiskt perspektiv under covid-19 pandemin
Tilldelas 15 000 kr

Stipendiater 2020

Hilda Öhlén
För projektet: Arbetsterapeutisk bedömning av aktivitetsmönster och aktivitetsbalans för patienter med aktivitetsnedsättning - en
systematisk litteraturstudie.
Tilldelas 22 200 kr

Helena Millkvist
För projektet: Upplever patienter med obstetrisk plexusskada förändrad förmåga att utöka aktiviteter efter operation och rehabilitering och kan ett förändrat rörelsemönster ses?
Tilldelas 59 800 kr