Är du mellan jobb?

LAS företrädesrätt för deltidsanställda

Arbetslösheten bland arbetsterapeuter är fortsatt låg jämfört med många andra yrkesgrupper. Många av förbundets arbetslösa medlemmar är deltidsarbetslösa – det vill säga de har en deltidstjänst fast de önskar arbeta heltid. För dig som har en ofrivillig deltidsanställning finns det anledning att uppmärksamma företrädesrätten till utökad sysselsättningsgrad enligt 25 a § i Lagen om anställningsskydd (LAS). Regeln innebär att innan någon nyanställs ska deltidsanställde erbjudas utfyllnad upp till högst heltid. Denna företrädesrätt gäller inom den enhet där man är sysselsatt och enbart om arbetsgivarens behov av ny arbetskraft tillgodoses genom att en person går upp i tid.

För att få ett erbjudande måste du göra en skriftlig anmälan till arbetsgivaren med önskemål om utökad sysselsättningsgrad. Använd vår ifyllbara blankett.

A-kassa

För dig som ofrivilligt hamnar utanför arbetsmarknaden finns det arbetslöshetsförsäkringar. Förutsättningen för att få ta del av dessa är medlemskap i arbetslöshetskassan. Du måste också vara anmäld som arbetssökande hos den Arbetsförmedlingen.

Sveriges Arbetsterapeuter är anslutet till Akademikernas a-kassa. Hos dem får du information om hur man blir medlem, vad som krävs för att få ersättning och hur ersättningen beräknas.

Inkomstförsäkringen

För våra medlemmar finns en inkomstförsäkring som kompletterar a-kassan. 

Arbetsförmedlingen

Arbetsförmedlingens uppgift är att tillsammans med den arbetssökande så snabbt som möjligt hitta ett lämpligt arbete. Om du inte kan får ett lämpligt arbete finns det också så kallade arbetsmarknadspolitiska åtgärder som syftar till att leda till en anställning. Det är arbetsförmedlingen som beslutar om och vilken åtgärd som kan bli aktuell.

Gå med du också!

Bli medlem