Tillsammans för ett hållbart arbetsliv

Sveriges Arbetsterapeuter har tagit tydlig ställning. Vi säger nej till ohälsosamma arbetsplatser – och ja till ett hållbart arbetsliv. Därför har vi tagit fram ställningstagandet "Ett hållbart arbetsliv", för att bland annat inspirera, vägleda och underlätta arbetet med arbetsmiljöfrågor för våra medlemmar.

Här kan du läsa ställningstagandet Ett hållbart arbetsliv (2018).

Onlinekurs i arbetsmiljö

Ett hållbart arbetsliv är en onlinekurs om arbetsmiljö för dig som är fackligt förtroendevald och vill börja prata om arbetsmiljö i din krets eller på din arbetsplats. Du som är kretsordförande, arbetsmiljöstrateg, skyddsombud, lokalombudsman (LOM) eller har ett annat förtroendeuppdrag kan använda arbetsmiljöutbildningen för att skapa dialog om arbetsmiljö.

Onlinekursen består av en kort introduktion, utbildning om grunderna i arbetsmiljöarbete följd av en gruppdiskussion.

Kursen är en medlemsförmån som du som förtroendevald når via Min sida

Om du inte är förtroendevald men ändå vill ta del av kursen – kontakta kretsordförande, arbetsmiljöstrateg, skyddsombud eller annan förtroendevald
på din arbetsplats.

Kartläggning av medlemmarnas arbetsmiljö

För några år sedan genomförde vi en omfattande arbetsmiljöundersökning tillsammans med Lunds universitet. Resultatet i rapporten Sveriges arbetsterapeuters arbetsmiljö, aktivitetsbalans och subjektiva hälsa (pdf) visar att alltför många av våra medlemmar inte har en god arbetsmiljö. Använd resultatet som underlag för lokalt arbetsmiljöarbete och opinionsbildning! Logga in på Min sida för underlag och stöd.