Tillsammans för ett hållbart arbetsliv

Sveriges Arbetsterapeuter har tagit tydlig ställning. Vi säger nej till ohälsosamma arbetsplatser – och ja till ett hållbart arbetsliv. Därför har vi tagit fram ställningstagandet "Ett hållbart arbetsliv", för att bland annat inspirera, vägleda och underlätta arbetet med arbetsmiljöfrågor för våra medlemmar.

Här kan du läsa ställningstagandet Ett hållbart arbetsliv (2018).

Workshop om arbetsmiljö 

Som ett steg i arbetet mot en bättre arbetsmiljö erbjuder vi också workshopen Ett hållbart arbetsliv, som förtroendevalda i din krets kan hålla och bjuda in till. Workshopen innehåller en kortare föreläsning om grunderna i arbetsmiljöarbete och diskussion kring hur ni vill arbeta med dessa frågor i kretsen. Ju fler vi är som har kunskap, desto närmare ett hållbart arbetsliv kommer vi.

Om du är intresserad av workshopen, kontakta din arbetsmiljöstrateg, ditt skyddsombud eller kretsordförande för mer information.

Kartläggning av medlemmarnas arbetsmiljö

För några år sedan genomförde vi en omfattande arbetsmiljöundersökning tillsammans med Lunds universitet. Resultatet i rapporten Sveriges arbetsterapeuters arbetsmiljö, aktivitetsbalans och subjektiva hälsa (pdf) visar att alltför många av våra medlemmar inte har en god arbetsmiljö. Använd resultatet som underlag för lokalt arbetsmiljöarbete och opinionsbildning! Logga in på Min sida för underlag och stöd.