Skyddsombud

Skyddsombudet har en central roll i det systematiska arbetsmiljöarbetet och har enligt arbetsmiljölagen en rad befogenheter.

Skyddsombudet har exempelvis rätt att:

  • få utbildning i arbetsmiljöfrågor. 
  • ta del av handlingar som är relevanta för arbetsmiljön och arbetsmiljöarbetet. 
  • delta vid planering av förändringar som är av betydelse för arbetsmiljön, exempelvis vid ändring av lokaler, arbetsmetoder eller arbetsorganisation. 
  • ta den tid i anspråk som behövs för att kunna utföra löpande arbetsmiljöarbete inom skyddsområdet. 

För dig som är skyddsombud finns stöd och material på Min sida

Är du intresserad av att bli skyddsombud?

Läs gärna Saco-förbundens gemensamma skrift Vara skyddsombud, där du kan läsa mer om vad uppdraget innebär.

Skyddsombudet väljs oftast av den lokala fackliga organisationen på arbetsplatsen, men det är formellt kretsen som ska göra anmälan till arbetsgivaren. Kontakta din krets för mer information och för att få hjälp att fylla i en anmälningsblankett om fackligt uppdrag. 

Gå med du också!

Bli medlem