Utbildningens upplägg – de tre modulerna

Specialistbildningen består av tre obligatoriska moduler. Modul 1 består av en introduktionskurs och modul 3 en professionskurs, vilka båda sker i Sveriges Arbetsterapeuters regi och genomförs på distans i vår digitala lärplattform. Modul 2 motsvarar minst en magisterutbildning.

Introduktion av modulerna

  • Introduktionskursen (modul 1) omfattar tre veckors heltidsstudier (ges på halvfart), och syftar till att introducera specialistrollen samt vad den kan innebära. 
  • Magisterutbildning (modul 2) motsvarar kurser/program på avancerad nivå som syftar till att erhålla minst en magisterexamen i arbetsterapi (60 högskolepoäng) eller ett relaterat ämne. Sker inte i Sveriges Arbetsterapeuters regi. 
  • Professionskursen (modul 3) omfattar 10 veckors heltidsstudier (ges på halvfart) och syftar till att fördjupa kompetensen inom valt specialistområde. 

Alla moduler i utbildningen är obligatoriska för din kommande specialistexamen. Det innebär att även om du redan har minst en magisterexamen så behöver du söka och genomföra introduktionskursen (modul 1). I det fallet kommer den individuella studieplanen som formuleras under introduktionskursen att innehålla ett ställningstagande kring tillgodoräknande av dina kurser/din examen på avancerad nivå, om du inför professionskursen behöver komplettera med ytterligare kurser i förhållande till valt specialistområde.

Om du inte har en magisterexamen ingår det i introduktionskursen att formulera en individuell studieplan i förhållande till valt specialistområde för de kurser som ska genomföras i modul 2, inför professionskursen (modul 3).

Klicka på bilden nedan för att se utbildningens olika delar i förhållande till varandra (jpg). 

För att kunna söka till professionskursen krävs minst fem års arbetsterapeutisk yrkeserfarenhet under de senaste tio åren, varav minst två år inom det område som specialiseringen avser. Yrkeserfarenhetens omfattning ska ha varit minst halvtid.

Specialistutbildningens mål

Specialistbehörighet

Specialistrådet utfärdar intyg för specialistbehörighet efter att samtliga moduler i specialistutbildningen är genomförda och godkända. Specialistrådet består av ordförande och sex ledamöter och utses av förbundsstyrelsen. 

Här kan du ladda ner utbildningsplan och kursmål för specialistutbildningen (pdf).