Arbetsskada

Har du blivit skadad eller sjuk på grund av ditt arbete? Då är det viktigt att din arbetsgivare anmäler det till Försäkringskassan. Om din arbetsgivare har kollektivavtal kan du även få ersättning från den kollektivavtalade försäkringen. Du måste då själv ansöka om ersättning från AFA Försäkring.

Nedan hittar du information om vad som klassificeras som arbetsskada och hur anmälan och ansökan går till.

Vad är en arbetsskada?

Med arbetsskada avses en personskada som uppkommit genom olycksfall i arbetet, färdolycksfall, arbetssjukdom eller smitta.

Anmäl en arbetsskada

Försäkringskassan

Om du råkar ut för en arbetsskada så ska du informera din närmaste chef och ditt skyddsombud om skadan. Din arbetsgivare har en lagstadgad skyldighet att anmäla varje misstanke om arbetsskada till Försäkringskassan. Du kan anmäla din arbetsskada själv om din arbetsgivare inte gör det. Kontakta ditt skyddsombud eller ditt arbetsplatsombud om du vill få hjälp med din anmälan.

Anmälan kan göras i Försäkringskassans och Arbetsmiljöverkets gemensamma webbformulär.

AFA Försäkring

Om din arbetsgivare har tecknat kollektivavtal så omfattas du även av en kollektivavtalad arbetsskadeförsäkring. Du ska i så fall även göra en anmälan om arbetsskada till AFA Försäkring. Du ansvarar själv för att en sådan anmälan görs. Din arbetsgivare är inte skyldig att anmäla arbetsskadan till AFA Försäkring och du riskerar därför att gå miste om ersättning om du inte själv anmäler skadan.
Den kollektivavtalade försäkringen ger ett utökat skydd vid arbetsskada än det som följer av lag och det är därför viktigt att du gör en anmälan till AFA Försäkring även om du blivit nekad ersättning av Försäkringskassan.

Du anmäler skadan på AFA Försäkrings webbplats.

Eventuellt trafikförsäkringsbolag

Om det är fråga om ett färdolycksfall och skadan omfattas av trafikförsäkringen så ska du även anmälan skadan till trafikförsäkringsbolaget.

Ansök om ersättning

Att din arbetsgivare har anmält din arbetsskada till Försäkringskassan innebär inte att Försäkringskassan prövar din rätt till ersättning. Du måste själv ansöka om ersättning.

Du hittar mer information om hur du ansöker om ersättning på Försäkringskassans webbplats.

Om du omfattas av en kollektivavtalad arbetsskadeförsäkring så ska du även ansöka om ersättning från AFA Försäkring. Du kan ha rätt till ersättning från den kollektivavtalade försäkringen även om du har blivit nekad ersättning från Försäkringskassan.

Du ansöker om ersättning på AFA Försäkrings webbplats.

Gå med du också!

Bli medlem