Chef

Du som arbetsterapeut har den helhetssyn och förmåga som är viktig för att skapa engagemang och delaktighet när du leder andra. Det gör dig som arbetsterapeut särskilt lämpad att ha en ledande befattning. Många arbetsterapeuter har tjänster där ledarskap och utveckling ingår, exempelvis MAR, rehabkoordinatorer, utvecklingsledare. Andra har mer formella chefsroller, med budget- och personalansvar.

Det arbetsterapeutiska helhetsperspektivet är användbart i chefs- och ledarroller då det hjälper dig att förstå dina medarbetares behov och förutsättningar. Att fokusera på och ta tillvara på människors möjligheter är något som arbetsterapeuter är bra på, och att se och förstå styrkor och resurser hos andra människor och utgå från dem är en mycket bra egenskap att ha som chef. På samma sätt som en arbetsterapeut kan hjälpa en individ att få vardagen att fungera kan en arbetsterapeutchef använda sina kunskaper att få arbetsplatsens vardag att fungera!

Sveriges Arbetsterapeuter är därför övertygade om att arbetsterapeuter med utgångspunkt i sin utbildning har potential att bli utmärkta chefer. Att söka en chefstjänst ger dig en möjlighet att hitta nya vägar att utvecklas, och kanske kan du också bidra till att göra en arbetsplats lite bättre.

Om du vill läsa mer om ledarskap och chefsfrågor, ta gärna del av våra ledarskapssidor i tidskriften Arbetsterapeuten. Där hittar du bland annat intervjuer med chefer – arbetsterapeuter och inte, forskare, tips på litteratur och annat intressant. 

Nyss blivit chef? Uppdatera dina uppgifter!

Glöm inte att uppdatera dina uppgifter på Min sida om du har blivit chef – då får du särskild information direkt via mejl, bland annat inbjudningar till chefskurser. Chefsmedlemmar får även Chefstidningen direkt hem i brevlådan. Logga in på Min sida, klicka på knappen Se och ändra uppgifter. Under Huvudanställning anger du att du är chef.

Gå med du också!

Bli medlem