Arbetsmiljöstrateg

För att stärka det lokala arbetsmiljöarbetet har förbundet infört uppdraget arbetsmiljöstrateg i kretsarna. Arbetsmiljöstrategen arbetar med att samordna kretsens skyddsombud, uppmuntrar till medlemsengagemang i arbetsmiljöfrågor och fungerar som en länk mellan kretsen och förbundskansliet i arbetsmiljöfrågor.

Logga in för stöd och material

För dig som är arbetsmiljöstrateg finns stöd och material på Min sida. Vi har bland annat en kommunikationsplattform där du kan nätverka med andra arbetsmiljöstrateger.

Vill du bli arbetsmiljöstrateg i din krets? 

Arbetsmiljöstrateg är ett spännande uppdrag för dig som brinner för arbetsmiljöfrågor och vill samverka och samarbeta med andra skyddsombud i din krets för en bättre arbetsmiljö på våra arbetsplatser. Arbetsmiljöstrategen utses i första hand på kretsens årsmöte men kan även väljas av kretsstyrelsen under året. Det är en fördel om du sedan tidigare har viss förkunskap om arbetsmiljöfrågor till exempel i rollen som skyddsombud. Kontakta din lokala krets om du är intresserad av att ta uppdraget. Min sida finns en mer detaljerad uppdragsbeskrivning och stödmaterial.