Historik

Tidskriften Arbetsterapeuten lämnade pressarna första gången 1949. Många nummer senare är den fortfarande den ledande tidningen för landets arbetsterapeuter.

1940-talet. Första kursen i arbetsterapi hålls i Stockholm 13–18 nov 1944. Föreningen för Arbets- och sysselsättningsterapi konstitueras året efter. Föreningen ger ut ett medlemsblad 1947, som senare blir fyra sidor i tidskriften Barnen och Vi, som riktas till småskollärare.

 • 1949. Första numret av Arbetsterapeuten – Organ för Föreningen för Arbets- och Sysselsättningsterapi kommer ut i januari 1949 – omslaget är brandgult och tidningen har åtta sidor. Elsa Lundborg hette tidningens första chefredaktör.

1950-talet. Det stora inslaget av hantverk och slöjd i professionen märks inte minst på tidningens annonser: brännugnar, korgmaterial, garner och givetvis vävstolar.

 • 1959. Färgen på tidningshuvudet går i blått och senare under året tillkommer föreningens Ankh-symbol uppe till höger på omslaget.

1960-talet. Sidorna är inte lika tättskrivna, det är fler fotografier, illustrationer och grafiska element. Arbetsterapeuter är eftertraktade och ibland är det flera sidor med platsannonser, men också hjälpmedelsannonserna ökar.

 • 1962. Tidningen utkommer med tio nummer per år.

1970-talet. Under första halvan av 70-talet är tidningen texttung och ganska trist; fylld med rapporter, metodbeskrivningar och yttranden.

 • 1976. I ledaren i nummer 1/76 skriver ordföranden: ”Nytt år, ny organisation, ny tidning.” Allt fler bilder och för första gången ett foto, i svartvitt, på omslaget.
 • 1978. I en sammanslagning bildas ett nytt fackförbund inom Saco: Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter, FSA.
 • 1979. Arbetsterapeuten utkommer med 22 nummer per år.

1980-talet. Fackliga frågor får mer utrymme – lön och leg. återkommer med jämna mellanrum. Hantverksannonserna försvinner nästan helt medan det inte alls är ovanligt med upp till 15 sidor platsannonser.

 • 1983. Färgillustrationer och senare färgfoto börjar dyka upp på omslaget.
 • 1987. Under titeln Arbetsterapeuten på omslaget kommer tillägget ”Facklig yrkes- och idétidskrift”.

1990-talet. Datoriseringens (numera digitaliseringens) årtionde. Mer extra allt i formgivningen: skuggor, anfanger, färgplattor, text ovanpå bilder. I spalterna drivs kampen om legitimationen, som till slut bär frukt och lagen träder i kraft 1 januari 1999.

 • 1993. Tidningshuvudet ändras, igen. Ankh-loggan som varit borta i cirka 30 år kommer tillbaka. Allt oftare färgbild på omslaget.
 • 1994. Förbundet firar 50 år och ger ut en specialtidning i 100 000 exemplar.

2000-talet. Under årtiondet pryds många omslag av professionens första professorer. Deras forskning presenteras i långa artiklar.

 • 2001. Ny modernisering av tidningen med rubriker som tidstypiskt inleds med liten bokstav och ganska små bilder (men nu genomgående i färg). 90-talets lekfulla period ger plats för den strama FSA-blåa looken.

2010-talet. Det blir allt vanligare att personer med egna erfarenheter av funktionsnedsättningar och rehabilitering intervjuas. 

 • 2014. Tidningen får ny grafisk form med bland annat temasidor, porträtt, krönika, boksida, reportage, forskning och förbundssidor.
 • 2017. En e-tidningsversion börjar publiceras på webbplatsen.

2020-talet. Tidningen utkommer med sex nummer per år och fortsätter lyfta spännande människor i både Arbetsterapisverige och samhället i stort.

 • 2023. Det första nyhetsbrevet skickas till prenumeranterna.