Marcus Edman
Marcus Edman gick Akademins kurs i CO-OP under våren. Han tycker att förhållningssättet i CO-OP att få jobba mot individens önskade mål på ett så konkret sätt, att ha fått verktyg för att vägleda och guida, har stärkt honom enormt i sin yrkesutövning.

”Jag tror att alla arbetsterapeuter har nytta av CO-OP”

Marcus Edman, leg. arbetsterapeut på barn- och ungdomshabiliteringen i Frölunda, gick Akademins kurs i "The Cognitive Orientation to daily Occupational Performance (CO-OP) Approach” i våras. Vi passade på att ställa honom några frågor om kursen och metoden.

CO-OP är en personcentrerad metod baserad på att personen sätter egna mål för sitt aktivitetsutförande. CO-OP ger personen förutsättningar att hitta sina egna problemlösnings- och kognitiva strategier för att kunna genomföra en aktivitet från start till mål.

Varför valde du att gå kursen i CO-OP?

– Jag var ute efter en metod med fokus på intervention. Jag upplever att det finns gott om bedömningsinstrument inom mitt område men att interventionsmetoder är mer sällsynt. Jag hade också hört från kolleger som gått CO-OP-kursen att det är en bra och användbar kurs.

Hur har det varit att gå kursen?

– Det har varit fantastiskt! En av uppgifterna vi deltagare fick under kursens gång var att använda metoden på en patient och det var väldigt givande att få testa det, tycker jag! Just att få jobba mot individens önskade mål på ett så konkret sätt, att ha fått verktyg för att vägleda och guida. Det förhållningssättet har stärkt mig enormt i min yrkesutövning. Jag har kunnat se hur det har hjälpt på kort sikt, men jag ser också att det på lång sikt kommer att öka självständigheten hos personen.

Hur tänker du fortsätta använda CO-OP framåt?

– Förhoppningsvis är jag i gång och använder CO-OP på en ny patient snart och planen är att fortsätta använda mig av metoden när det passar. Det kommer inte vara möjligt med alla patienter eftersom jag oftast inte träffar patienterna lika ofta som CO-OP kräver. Med det sagt hade jag gärna erbjudit att jobba så här med många fler!

Vad vill du säga till en kollega som är sugen på att gå kursen men tvekar?

– Gå kursen! Jag tror att alla arbetsterapeuter har nytta av CO-OP, oavsett vilken verksamhet man jobbar i. Jag har svårt att se var det inte skulle passa. Själv har jag bara varit yrkesverksam i fyra år men jag önskar att jag hade haft med mig metoden ännu tidigare i yrkeslivet.

Vill du också börja använda CO-OP?

Nästa kurs i CO-OP ges den 23–24 januari 2024 och anmälan är nu öppen. Läs mer och anmäl dig här. Dag 1–2 av kursen i CO-OP sker i anslutning till varandra, sedan har du som kursdeltagare cirka 3 månader på dig att prova på interventionen innan dag 3.

Det lönar sig att vara medlem!

Som medlem betalar du bara halva priset på Akademins kurser och publikationer och prioriteras alltid vid kursantagning. 

Bli medlem nu!