Stela Pogacija
Akademins CO-OP-kurs är nu öppen även för leg. fysioterapeuter, något som Stela Pogacija tycker är toppen. "Att skapa ett rehabteam där alla kan använda CO-OP hade varit en dröm!"

”Jag skulle definitivt kalla CO-OP ’nyckeln till självständigheten’”

Stela Pogacija är leg. arbetsterapeut vid en avancerad neurorehabavdelning på Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge. Hon gick Akademins kurs i CO-OP i våras efter att hon hört talas om metoden och blev nyfiken på hur den kan användas vid rehabilitering av personer med komplexa svårigheter till följd av neurologisk skada.

I sitt arbete träffar Stela vuxna personer, majoriteten över 50 år, med olika neurologiska sjukdomar som är behov av inneliggande rehabilitering.

– Jag träffar dagligen personer med både fysiska och kognitiva svårigheter. En del kan även ha synpåverkan eller neglekt. Dessa personer kan vara i behov av två, tre eller fler olika behandlingar.

Ofta anses patienterna vara för svåra fall för att uppnå mål och öka självständigheten inom avdelningens korta vårdtider. Det kan vara en riktig utmaning, speciellt när personer som är kognitivt påverkade behöver lära sig ett nytt utförandesätt.

CO-OP är en evidensbaserad intervention med ett ökande antal publicerade vetenskapliga studier med neurologisk population. Det fick Stela att vilja gå kursen. Att använda en intervention som fokuserar på färdigheter i stället för funktioner, så som CO-OP gör, får Stela att känna att hon lättare hittar tillbaka till kärnan i arbetsterapi.

– CO-OP har öppnat upp en helt ny värld för mig. Jag skulle definitivt kalla den "nyckeln till självständigheten", en nyckel som kan öppna ”dörrar”. Det som är mest spännande är att tidigare och nuvarande fysioterapeutkollegor har blivit fascinerade över hur våra "svåra" neurologiska patienter verkligen kan lära sig med CO-OP och uppnå mål som de inte har kunnat uppnå med tidigare funktionsträning.

Att kursen nu öppnar upp även för leg. fysioterapeuter tycker Stela är toppen.

– Att skapa ett rehabteam där alla kan använda CO-OP hade varit en dröm!