Etik och etisk kod

Medlemmarna i Sveriges Arbetsterapeuter är enligt förbundets stadga skyldiga att arbeta utifrån den etiska koden för arbetsterapeuter och de kan få stöd i yrkesetiska frågor från förbundets etiska råd.

Etisk koden för arbetsterapeuter och exempelsamlingen är ett betydelsefullt stöd för arbetsterapeuter under utbildning och i yrkeslivet. I den etiska koden finns modell för etisk analys som kan ge vägledning och stöd för reflektion när det gäller etiska dilemman. 

Du som medlem i Sveriges Arbetsterapeuter kan också få stöd och vägledning i yrkesetiska frågor av förbundets etiska råd. Läs mer om rådet och hur du kontaktar det.

Gå med du också!

Bli medlem