Digital kompetens – en del av kompetensbeskrivningen

Den nya versionen av Kompetensbeskrivningar för arbetsterapeuter omfattar digital kompetens för arbetsterapeuter. För att tydliggöra vad digital kompetens kan innebära för arbetsterapeuter i praktiken har vi tagit fram det kompletterande dokumentet Vad innebär digital kompetens för arbetsterapeuter ? Vi vill med det också synliggöra hur förbundet arbetar för att rusta våra medlemmar till att bli mer digitalt kompetenta i sin professionsutövning.