Ha koll (LGO-S)

Ha koll (LGO-S) är ett arbetsterapeutiskt interventionsprogram som riktar sig till vuxna personer med bristande tidshantering och organisationsförmåga. Interventionen är en gruppintervention i kursformat som omfattar 16 gruppträffar, som kan ges en gång per vecka. De första tio gruppträffarna har fokus på tidshantering och de sex efterföljande gruppträffarna fokuserar mer på planering och organisationsförmåga.

Manualen Ha koll (LGO-S) med tillhörande bildspel, arbetsblad och egenuppgifter hittar du i webbutiken. Här kan du även läsa mer om interventionens teoretisk grund, avsedda användare, Innehåll och tillämpning.

Akademins kurs

Kursen ger dig kunskaper och färdigheter att utöva den manualbaserade interventionsmetoden Ha Koll. Kursen är inte obligatorisk för att kunna utöva metoden, men upphovsrättsinnehavarna rekommenderar starkt att gå kursen som ger dig en certifiering i metoden.

Syftet med certifieringen är att säkerställa att du kan använda metoden som det är avsett. Certifieringen är det bästa sättet att säkerställa att metoden används på det sätt som forskningen har visat evidens för.

Kursen innehåller utbildning i de teorier och metoder som understödjer organisation av tid samt hur man planerar och hanterar sin tid i vardagen utifrån självskattning och gruppbehandling.

I kursen ingår även bedömningsinstrumentet Aktivitet i tid med struktur (ATMS-S) som kurslitteratur. Denna självskattning används för personcentrerad utvärdering av interventionen.

Kursen består av självstudier, två kursdagar, en inlämningsuppgift som innebär att genomföra metoden och ett uppföljande certifieringswebbinarium. Kursdagarna består av föreläsningar, gruppdiskussioner, färdighetsträning för att underlätta implementeringen av bedömningsinstrumentet och interventionsmetoden.

Läs mer om kursen och anmäl dig i kurskatalogen.