Gör arbetsterapi någon skillnad?

Utan tvekan: Ja! Arbetsterapi gör stor skillnad. För den enskilda personen, för närstående och för samhället i stort.

Tack vare arbetsterapeutiska insatser kan människor bibehålla eller förbättra sin förmåga att utföra vardagliga aktiviteter. Det leder i sin tur till avlastning för de närstående men också till ett minskat beroende av hälso- och sjukvård och stöd från socialtjänsten. Men den största vinsten är ändå att arbetsterapi ger människor ökad livskvalitet, självständighet och frihet.

Läs mer om arbetsterapi i broschyren Från det lilla till det livsviktiga.