Söka vetenskapliga artiklar

Implementera forskning i din vardag genom att ta del av vetenskapliga artiklar i OTSeeker och SJOT.

OTSeeker

OTSeeker är en omfattande databas skapad för och av arbetsterapeuter i syfte att stödja evidensbaserad yrkesutövning. Databasen är fritt tillgänglig och administreras ifrån University of Queensland och the University of Sydney i Australien. Databasen innehåller referenser från mer än 1 000 olika tidskrifter till systematiska översikter och kliniska studier som påvisar effekten av arbetsterapeutiska interventioner. Gå till databasen.

Scandinavian Journal of Occupational Therapy (SJOT)

För dig som är medlem i förbundet finns möjligheten att implementera forskning i vardagen genom att ta del av artiklar i SJOT, en engelskspråkig vetenskaplig tidskrift i arbetsterapi. SJOT utkommer med sex nummer online per år. Som medlem når du dem genom att  logga in på Min sida. 

Läs mer om SJOT.

Gå med du också!

Bli medlem