Kvalitet

Sveriges Arbetsterapeuter uppmuntrar och stödjer dig som medlem att arbeta med ett systematiskt kvalitetsarbete i din yrkesutövning.

Förbundet jobbar med kvalitet på olika sätt. Vi har tagit fram en kvalitetspolicy med självskattning, som tydliggör vad kvalitet i arbetsterapi är. Den kan användas som en del av ett systematiskt kvalitetsarbete i verksamheterna. Till fullmäktige 2021 kommer en översyn av kvalitetspolicyn att göras. 

För dig som är kvalitetsintresserad i arbetsterapi har WFOT tagit fram ett särskilt resursmaterial: Quality Evaluation Strategy Tool (QUEST), vilket är en guide för användning av kvalitetsindikatorer i arbetsterapi. QUEST omfattar ett ramverk av indikatorer, guide för att komma igång, filmer och arbetsblanketter.

Gå med du också!

Bli medlem