Att förhålla dig till som arbetsterapeut

Som yrkesverksam arbetsterapeut behöver du ha kännedom om såväl lagar och regler som policys och rutiner för kvalitet och etik. Kompetensbeskrivningen syftar till att tydliggöra för arbetsgivare, politiker och allmänhet vilka krav som kan ställas på arbetsterapeutens professionsutövande.

Läs om följande viktiga grunder för ditt yrkesutövande som arbetsterapeut:

Gå med du också!

Bli medlem