Att förhålla dig till som arbetsterapeut

Som yrkesverksam arbetsterapeut behöver du ha kännedom om såväl lagar och regler som policys och rutiner för kvalitet och etik, samt grundläggande dokument för yrkesutövningen som till exempel kompetensbeskrivningarna.

Läs om följande viktiga grunder för ditt yrkesutövande som arbetsterapeut:

Gå med du också!

Bli medlem