Arbetsterapi i Nära vård

Nära vård handlar om att gå från fokus på akuta insatser till personcentrerad vård med primärvården som nav i systemet. Arbetsterapi i god och nära vård är ett av förbundets fokusområden under mandatperioden 2022–2024.

Sveriges Arbetsterapeuter gör särskilda satsningar under mandatperioden för att stärka arbetsterapeuters roll i den nära vården. Vår ambition är att samla innehåll här kopplat till den nära vården.

Nära vård
Vi genomför också en rad frukostwebbinarier på temat Nära vård-frukost där du som medlem bjuds in. Anmälan och information om Nära vård-frukostarna finns på Min sida (endast för medlemmar, du behöver logga in).

Vad är Nära vård?

Nära vård är ett nytt sätt att arbeta med hälsa, vård och omsorg. Den närmsta vården är den som patienten/brukaren kan ge sig själv – egenvården – samt det stöd kommuner och regioner kan ge för att möjliggöra detta. Därför är inte Nära vård en ny organisationsnivå eller en ny benämning på primärvård även om primärvården utgör en kärna i den nära vården. Kärnan i Nära vård är ett personcentrerat arbetssätt som utgår från individens behov och förutsättningar. Det innebär att se, involvera och anpassa insatserna efter vad som är viktigt för just den personen. Tillgänglighetsfrågan är central inom Nära vård men i tillgänglighet omfattas mer än enbart tillgång till, det handlar även om inkludering och användbarhet.

SKR sida Nära vård | SKR finns det samlat mycket bra information, stöd och annat material som bidrar till en ökad förståelse för varför, hur och för vem som omställningen till en nära vård behöver göras.

God och nära vård - Kunskapsguiden

Själva utredningen om en god och nära vård av Anna Nergårdh finns kvar ett tag till här: Samordnad utveckling för god och nära vård (2017:01) | Statens offentliga utredningar (gov.se)

Gå med du också!

Bli medlem