Ett kollage som illustrerar digital teknik i hemmiljö. Illustration: Per José Karlén

Nära liv – nära vård i en digital vardag

Arbetsterapeuten har en särskilt viktig roll i att stödja personen att få vardagen att funka i en alltmer digital hemmiljö.

Under 2018 drev förbundet tillsammans med Kairos Future därför ett projekt med syftet att identifiera de utmaningar som detta medför, för den personen som behöver vård och för professionerna som står för insatserna.

I projektets slutrapport – inspirationsboken Nära liv – nära vård i en digital vardag –  fokuserar vi på äldres möjligheter att utnyttja den digitala tekniken och ta del av vård i sitt eget hem.

Boken riktar sig främst till politiker samt offentliga och privata aktörer som har ambitionen att skapa ett jämlikt och resurseffektivt välfärdssystem i ett allt smartare samhälle. 

Enklast läser och sprider du boken digitalt. Om du vill beställa ett exemplar av boken för att sprida bland politiker, beslutsfattare eller andra medskapare i fram­tidens digitaliserade välfärdssamhälle kan du höra av dig till kansli@arbetsterapeuterna.se

Under 2019 kommer förbundet att arbeta vidare med att uppmärksamma digitaliseringens konsekvenser och möjligheter och särskilt fokusera på arbetsterapeuters kompetens. 

Vad innebär digital kompetens för arbetsterapeuter ?

För att tydliggöra vad digital kompetens kan innebära för arbetsterapeuter i praktiken har vi tagit fram dokumentet Vad innebär digital kompetens för arbetsterapeuter ? Det är ett komplement till  Kompetensbeskrivningar för arbetsterapeuter, som numera innehåller digital kompetens. 

Gå med du också!

Bli medlem